понеделник, 13 март 2017 г.

Физици от Харвард доказват: Времевите кристали съществуват

Кристалите са нещо повече от обикновени минерали, естествени камъни или красиви украшения. Многократно е доказано тяхното въздействие върху живата природа и нас хората. Тайната се крие дълбоко вътре в тях, в тяхната кристална решетка и нейните уникални влияния, възможности и взаимодействия. Поредните уникални качества като времево взаимодействие и влияние са реално доказани от учените. Това не е сън, мит или странна новина. Това е факт. Кристалите взаимодействат с времето или по-скоро го преодоляват, както е обяснено по-долу на разбираем за нас език.

Физици от университета в Харвард и този в Мериленд доказаха, че времевите кристали съществуват. И нещо повече. Те могат да бъдат създавани! За целта Харвардските учени са създали изкуствена решетка на синтетичен диамант, а физиците от университета в Мериленд са използвали верига от заредени частици, наречени „итербиум“ йони.

Двете изследвания са базирани на теорията за времевите кристали, развита от Принстънския Университет, казва Шиваджи Сонди от Принстън. „Нещо повече, това откритие се основава на някои разработки на Принстън, които третират разбирането на комплексните системи във и извън равновесие, което е от голямо значение за това как физиците обясняват естеството на ежедневния свят.“
За разлика от други, по-конвенционални кристали, времевите кристали представляват решетки, които се повтарят не само в пространството, но и във времето, „разрушавайки“ това, което е известно като времева симетрия. Времевият кристал е квантов феномен, в който има движение, дори при пълен покой или в състояние на най-ниска енергия. С други думи времевият кристал се движи, без да изразходва енергия като при това не се установява в термално равновесие. Това е едно от първите доказателства за неравновесна фаза на материята. 

Сонди използва аналогията с периодично изстискване на гъба за баня, за да илюстрира системата: „Когато пуснете гъбата, очаквате тя да възстанови формата си. Сега си представете, че тя връща формата си единствено след всяка секунда изстискване, въпреки че прилагате еднаква сила всеки път. Това прави нашата система.“

Пълната новина може да прочетете в линка към Мегавселена по-долу.

Източник: Физици: Времевите кристали съществуват и можем да ги създаваме - Мегавселена